Ohje ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut ohjeen ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Eduskunta sääti toukokuussa 2020 lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (403/2020) (”hyvityslaki”) kompensoidakseen yrityksille aukiolon määräaikaisen rajoittamisen koronaepidemian takia. Laissa säädetään muun muassa hyvityksen saajan velvollisuudesta raportoida tilinpäätöksessä ns. toteumaperusteisen rajoituksen toteutumisesta, liikaa saadun hyvityksen palautusvelvollisuudesta sekä palauttamattoman hyvityksen vaikutuksesta voitonjakoon. Hyvityslaissa määrätään lisäksi yhtiön tilintarkastajalle velvollisuuksia liittyen toteumaperusteisen rajoituksen tarkastamiseen ja siitä raportoimiseen.

KILA julkaisi 22.9. omaehtoisen lausunnon (2005/2020) siitä, miten hyvitystä saaneen yrityksen tulee raportoida tilinpäätöksessään. ST-Akatemian julkaisemat tilinpäätösmallit (osakeyhtiö ja henkilöyhtiö) tulevat sisältämään esimerkit hyvityslain mukaisesta liitetiedosta sekä muista koronahyvitysten vaikutuksista tilinpäätökseen.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastustoimikunta on laatinut tilintarkastajille ohjeen liitetiedon tarkastamisesta. Ohje sisältää hyvityslain edellyttämät lausuntomallit. Ohje koskee sen tilikauden tilintarkastusta, jossa liitetieto toteumaperusteisen hyvityksen toteutumisesta annetaan.