Listayhtiöillä parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa

Finanssivalvonnan selvityksen mukaan listayhtiöillä on edelleen parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa. Vuosina 2016-2018 tehtyjen selvitysten mukaan tilinpäätöstä ei ole riittävästi erotettu muusta informaatiosta kuten toimintakertomuksesta. Tilinpäätös on tilintarkastuksen kohteena, mutta muu informaatio ei ole.

Finanssivalvonnan Markkinat-tiedotteessa 2/2019 kerrotaan:

”Finanssivalvonta haluaa edelleen kiinnittää yhtiöiden huomiota tilinpäätöksen erotteluun muusta tiedosta. Tilintarkastettu informaatio on ulkopuolisen tahon varmentamaa informaatiota, joten sen luotettavuustaso eroaa lukijan kannalta vuosikertomuksen muista tiedoista. Tilinpäätös tulee selkeästi erottaa muusta vuosikertomuksesta esimerkiksi visuaalisin keinoin, kuten värein ja otsikoimalla.”

Lue lisää Finanssivalvonnan Markkinat-tiedotteesta sivulta 2 >