Inventointiin osallistuminen muuna kuin tilinpäätöspäivänä -suositus laaditaan

Yhdistyksemme tilintarkastustoimikunta on perustanut keskuudestaan työryhmän, joka laatii hyvän tilintarkastustavan mukaisen suosituksen aiheesta ”Vaihto-omaisuuden inventointiin osallistuminen muulloin kuin tilinpäätöspäivänä”.

Suositus koskee ISA 501.5 -standardin mukaista tilannetta, jossa tilintarkastaja osallistuu asiakkaan fyysiseen inventointiin muuna kuin tilinpäätöspäivänä.

Työryhmässä toimivat Harri Kauttonen (EY), Joonas Pekkinen (Grant Thornton) ja Riitta Laine (Suomen Tilintarkastajat ry).

Lue myös: