Tuemme Edwin Sederholmin rahaston kautta tilintarkastusalan koulutusta ja tutkimusta myöntämällä apurahoja korkeakouluopiskelijoille.

Vuonna 2020 juhlitaan 110-vuotiasta tilintarkastusalaa. Juhlavuoden kunniaksi rahastosta jaetaan neljä 750 euron suuruista apurahaa. Lisäksi jaettavana on erityisapuraha.

Apurahat myönnetään syksyllä tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa muutoin tutkiville. Hakija voi olla opinnäytetyöntekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija.

Apuraha on luonteeltaan kannustinapuraha, joka voidaan myöntää koulutukseen tai tutkimustoimintaan. Apurahat jaetaan hakemusten perusteella.

Apurahan hakeminen

Apurahan hakija voi olla pro gradu -tutkielman tai opinnäytetyön tekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet:

  • valmis tutkielma, tutkielman tiivistelmä tai tutkielmasuunnitelma
  • opintosuoritusote ja/tai tutkintotodistus
  • ohjaajan suositus.

Lähetä apurahahakemuksesi liitteineen viimeistään 15.9.2020: taina.lehtola@suomentilintarkastajat.fi

Edwin Sederholmin rahasto perustettiin vuonna 1986 tilintarkastustoimisto Oy Widenius, Sederholm & Someri Ab:n (nykyinen KPMG) 60-vuotispäivän kunniaksi tehtyjen lahjoitusten pohjalta. Edwin Sederholm oli KHT-yhdistyksen eli nykyisen Suomen Tilintarkastajat ry:n toinen puheenjohtaja vuosina 1931–1933.

Lisätietoja apurahoista:

Taina Lehtola

Hallintopäällikkö
p. 09 7552 2012
taina.lehtola@suomentilintarkastajat.fi

  • Jäsenyydet, vastuuvakuutus
  • Konsernin kokoukset
  • Omaisuuden hoito, hankinnat

Lisää aiheesta