Rakenteinen tilintarkastuskertomus (XBRL)

Tilintarkastuskertomus voidaan esittää rakenteisessa muodossa käyttäen taksonomiaan perustuvia XBRL-merkkejä. Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut tilintarkastuskertomukselle suomenkielisen taksonomian – ”STaksonomia 1.0”.

Tilintarkastuskertomus voidaan merkitä taksonomiaa käyttäen

Tilintarkastuskertomuksen sisältö on mahdollista merkitä eli tägätä taksonomiassa määritellyillä XBRL-merkein (”tag”). Tilintarkastuskertomuksen merkitseminen tehdään otsikkotasolla ns. ryhmämerkintänä (”block tag”). Tämä tarkoittaa, että kullekin kertomuksen osiolle, kuten lausunto tai lausunnon perustelut, annetaan taksonomiassa määritelty XBRL-merkki.

Merkitseminen mahdollistaa sen, että kertomuksen sisältö voidaan tunnistaa koneellisesti otsikkotasolla. Tällä tavoin on mahdollista saada käsitys kertomukseen sisällytetyistä osioista, vaikka otsikot ja osioiden tekstit olisivat vieraalla kielellä. Rakenteellisista tilintarkastuskertomuksista on mahdollista poimia konekielisesti muun muassa erilaiset poikkeamat vakiomuotoisesta kertomuksesta, kuten mukautetut lausunnot, lisätiedot tai huomautukset sekä erityislainsäädännön vaatimat lausunnot.

STaksonomia on kaikkien käytettävissä

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut tilintarkastuskertomukselle suomenkielisen taksonomian – ”STaksonomia 1.0”.

STaksonomian rakenne perustuu kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin (ISA-standardit) ja siinä on otettu huomioon kansallisen lainsäädännön vaatimukset. STaksonomian pohjana on käytetty hollantilaisen tilintarkastajayhdistyksen NBA-taksonomiaa.

STaksonomia 1.0 on veloituksetta kaikkien käytettävissä ja voit ladata sen alta. Pakattu zip-tiedosto sisältää hakemistot:

Tutustu myös dokumentteihin:

  • STaksonomia 1.0. – sisältö” (taksonomian sisältömääritykset excelissä)
  • Esimerkki inline XBRL tilintarkastuskertomuksesta ”STaksonomia_inlinexbrl_esimerkki.html

STaksonomia on laadittu yhteistyössä Suomen XBRL-konsortion kanssa, joka tukee yhdistystä taksonomian ylläpidossa.

Tutustu XBRL-kieleen ja taksonomioihin https://fi.xbrl.org/home/usein-kysyttyja-kysymyksia/  sekä https://www.xbrl.org/the-standard/

XBRL-aineistoja voi käsitellä ilmaisohjelma Arellen avulla http://arelle.org/