Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Suosituksessa käsitellään rahanpesulainsäädännön velvoitteita tilintarkastajan suorittaessa lakisääteistä tilintarkastusta.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lailla kumottiin vuoden 2008 laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä.

Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennaltaestämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut oheisen suosituksen tilintarkastajan apuvälineeksi. Suosituksessa käsitellään rahanpesulainsäädännön velvoitteita tilintarkastajan suorittaessa lakisääteistä tilintarkastusta.

Suositus jakaantuu kahteen osaan:

  1. Aihepiirin kaikkein keskeisimmät asiat tilintarkastajan kannalta
  2. Tarkennuksia oleellisimpiin kysymyksiin

Suositus on laadittu työryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut Mikko Reinikainen (PwC) ja jäseninä Juha Karttunen (KPMG), Juha-Pekka Keimmo (Grant Thornton), Juhani Loukusa (Nexia), Kari Lydman (Tilintarkastustoimisto Lydman), Anne-Marie Malmberg (EY/Trust), Liisa Mäkikangas (Deloitte), Maj-Lis Steiner (PwC) sekä Tuula Varila (PwC).