Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Suosituksessa määritellään julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa.

Julkishallinnon tilintarkastuksessa tilintarkastaja antaa lausunnon seuraavista asoista:

  • Onko tarkastuskohteen tilinpäätös laadittu säännösten mukaisesti.
  • Antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tarkastuskohteen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

Julkishallinnon tilintarkastajan tehtävänä on edistää julkisen hallinnon taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja julkishallinnolle kuuluvan tilivelvollisuuden asianmukaista toteuttamista. Luottamus tilintarkastukseen perustuu siihen, että tilintarkastus toteutetaan ammattitaitoisesti ja riippumattomasti.

Tilintarkastus perustuu lainsäädäntöön, tilintarkastusalan ohjeisiin ja standardeihin sekä tilintarkastusalan hyviin käytäntöihin eli niin sanottuun hyvään tilintarkastustapaan.

Suomessa julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa on määritelty oheisessa Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suosituksessa. Suositus on JHTT-yhdistyksen hallituksen hyväksymä.