Molemmat vain jäsenille! Lue jäsenyydestä yhdistyksessämme >

STanssi-työkirja (vain jäsenille) 

STanssi on rakennettu jäsenillemme tilintarkastuksen työkirjaksi. STanssi tukee tilintarkastajia ja heidän apulaisiaan hyvän tilintarkastustavan mukaisessa tilintarkastuksessa ja tarkastuksen dokumentoimisessa. 

STanssiin kuuluu neljä työkirjaa sekä erillinen työpaperi tilinpäätöserien tarkastusta varten: 

  • osakeyhtiö 
  • osakeyhtiö, lyhyt 
  • asunto-osakeyhtiö 
  • yhdistys/säätiö. 

STanssi on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yhteisöjen ja säätiöiden tarkastukseen – sekä pienille tiimeille että yksin suoritettavaan tilintarkastukseen. 

Tilaa STanssi ST-Akatemia Online -palvelusta jäsentunnuksillasi. Heti tilauksen jälkeen STanssi tulee näkyviin online-palveluun jäsenetujulkaisujesi rinnalle. Tilaajana sinulla on aina ladattavissa viimeisimmät työkirjaversiot käyttöohjeineen. 

Työkalu otoskoon laskemiseen ja otoksen valintaan (vain jäsenille) 

Tilintarkastajan tavoitteena on hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilintarkastuksen toimenpiteiden on oltava luonteeltaan, ajoitukseltaan ja laajuudeltaan riittäviä. Aineistotarkastustoimenpiteiden riittävä laajuus voidaan saavuttaa tarkastamalla populaatiosta eli perusjoukosta 

  • 100 % eli kaikki yksiköt 
  • tietyt yksiköt tai 
  • edustava otos. 

Edustava otos valitaan tilastollisella tai ei-tilastollisella (harkinnan varaisella) otannalla. 

Olemme rakentaneet jäsentemme käyttöön työkalun, jota voi hyödyntää aineistotarkastustoimenpiteiden laajuuden määrittämisessä, kun käytetään rahamääräisiin yksiköihin perustuvaa tilastollista otantaa. Työkalu on Excel-pohjainen ja perustuu IFACin julkaisun ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa kohtaan 17.1-3. 

Työkalu sisältää 

  • ohjeet 
  • valmiit laskentapohjat otoskoon laskemista ja otannan valitsemista varten 
  • valmiit laskentapohjat havaittujen virheiden projisoimista varten. 

Työkalua täydentävää ohjeistusta ja esimerkkejä löytyy IFACin julkaisusta. 

Tutustu työkaluun Online-palvelussa (vain jäsenille).