Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajilla on omia suosituksia ja malleja työn tueksi.

Julkishallinnon tilintarkastusta koskevien suosituksien ja mallien antamisesta vastaa nykyään Suomen Tilintarkastajat ry. Suuri osa JHT-tilintarkastajista myös kuuluu yhdistykseemme.

Jo toimintansa lopettanut Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (JHTT ry) laati useita suosituksia ja malleja julkishallinnon tilintarkastajien työn tueksi. Nämä suositukset ja mallit korvautuvat pikkuhiljaa Suomen Tilintarkastajien hyväksymillä suosituksilla ja malleilla.

Tältä sivulta löydät linkit sekä Suomen Tilintarkastajien että JHTT ry:n antamiin suosituksiin ja malleihin. Suurin osa näistä on vain yhdistyksemme jäsenten saatavilla. Suomen Tilintarkastajat ry ei vastaa niiden suositusten ja mallien sisällöstä, jotka ovat JHTT ry:n antamia.

Julkiset suositukset ja mallit

Vain yhdistyksen jäsenten saatavilla olevat suositukset ja mallit

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositukset ja mallit:

  • Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje, kunta
  • Johdon vahvistusilmoituskirje, kunta

JHTT ry:n hallituksen suositukset ja mallit:

  • Kuntien ja seurakuntien tilintarkastuskertomusmallit (vain jäsenille)
  • Kuntien mukautetut tilintarkastuskertomusmallit (vain jäsenille)
  • Toimeksianto- ja vahvistusilmoituskirjemallit (vain jäsenille)
  • Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta

Jäsenille tarkoitetut mallit löytyvät ST-Online-palvelusta >